Temmuz 06

Pagan Dinlerin,İbrani Dinlere Etkisi

Dünya dinleri ayrılmaz bir bütündür.Dinleri konuşurken her birinden tek tek bahsetmek yanlış,çünkü aynılar aslında,kaynağını en ilkel uygarlıklardan alıyorlar.Günümüz dinleri,farklı kültlerin sentezinden ibaret.nesimi_keslikte_yagmur_duasi_yapildi_h47907.jpg

Hıristiyanlık’ın kutsal sembolleri olan balık ve haç pagan kökenlidir. Haç, Zodyak takviminden, balık ise pagan burçlarından alınmıştır.Zodyak takviminin eski versiyonlarında ortada güneş tanrısı yer alırken, Hıristiyanlık’ın yayılmasından sonra ortadaki tanrının yerini İsa almıştır. Güneş tanrısının kutsal günü olan Pazar günü (Latin dillerinde Güneş Günü, Sunday) olması ve aynı şekilde Hıristiyanlık’ın da kutsal gününün kutsal günün Pazar günü olması tesadüf değildir. İsa, pagan tanrılarından Güneş Tanrısının yerini almıştır.İsa’nın kısaca 25 Aralık’ta doğduğu, çarmıha gerildiği, üç gün ölü kaldığı ve tekrar dirildiğine dair bir inanış hâkimdir. Ancak bu hikâye de aslen pagan kökenlidir. İnanışa göre eski pagan tanrılarından Horus, Attis, Krishna, Dionysus ve Mithra da aynı şekilde 25 Aralık’ta doğmuş, çarmıha gerilmiş, üç gün ölü kalmış ve tekrar dirilmiştir.

Peki, neden 25 Aralık? Bu olay tamamen astrolojiktir. İsa’nın lakaplarından ”doğunun yıldızı”aslında Sirius denen bir yıldızdır ve onu takip eden 3 adet 3 kral adında yıldız bulunmaktadır. Tahmin edeceğiniz gibi Hıristiyanlık’ta da üç adet kral İsa’yı takip etmişlerdir. 25 Aralık ise güneşin doğum ve batımıyla ilgili bir tarihtir.

Size bırakacağım bir konu, paganizmdeki kutsal üçlü (Holy Trinity) ile hıristiyanlık’ta ki kutsal üçlü (Holy Trinity) inancını karşılaştırınız, tamamen aynı olduğunu göreceksiniz. Birisinde kutsal ruh, baba ve oğul varken, diğerinde kutsal ruh, doğa anne ve bakire bulunur.

Museviliğin büyü ve çeşitli gizli öğretiler içeren alt kolu olan Kabbala, yoğun miktarda pagan kökenli inanışlar ve teknikler barındırır. Bunun dışında İslam’daki çoğu etkileşim Musevilik’te de oluşmuştur. Örneğin, Musevilerin dua ettikten sonra söylediği “Amen” (veya İslam’da Amin), Mısır tanrısı Amon’dan gelmektedir. Benzer şekilde dua ederken ellerin aldığı pozisyon, Tanrının gökte olduğu varsayımı ve ışığın kutsallığı da Sümer mitolojisine dayanır.

Ağaca çaput bağlamak, türbelere ziyarete gitmek, mezar taşı kullanmak ve daha birçok gelenek, paganizmden İslam’a geçmiş çeşitli alışkanlıklardır. Hemen hemen bütün İslam ülkelerinde benimsenmiş kubbe şeklinde cami yapımı aslen, Bizans’tan alınmıştır. Bizans İmparatorluğu ise tanrıça Kibele etkileşimleri ile kubbe mimarisini geliştirmiştir. Kubbe, Kibele’nin sembolüdür. Hatta tarihteki ilk kubbe şeklindeki yapı, Roma’da Milattan Önce 27-25 yılları civarında yapılan, pagan tanrıları için tapınak olan Pantheon’dur. Ayrıca yeşilin ve doğanın kutsal kabul edilmesi paganizm ve İslam’ın bir diğer ortak özelliğidir.

GÜNLÜK HAYATTA PAGAN KÖKENLİ İNANIŞLAR

Tahtaya Vurmak ( dünya ağacı inancından )

Merdiven altından geçmenin uğursuz sayılması ( Keltik üçlü ay tanrıçasından )

Yılbaşı kutlaması ve Çam Ağacı Süsleme ( dünya ağacı inancından )

Cadılar Bayramı ( gothic paganizmden )

Paskalya ( doğa ana inancından )

İslam ile paganizmin karışımı olan Alevilik ( Anadolu paganizminden )

Nevruz ve Ateş Üzerinden Atlama şeklinde yapılan kutlamalar ( doğacılıktan )

Hıdrellez ( doğacılıktan )

Sevgililer Günü ( doğa ana inancından )

Yardım Alınan Kaynaklar:

İngiliz Holy Trinity Anglikan Kilisesi

Michael York, Paganism as Root – Religion

The Gnosis Archieve

Jewish Encyclopedia

The Pagan Federation – Britain and Ireland

Arif Tekin